Have a question? Look for an answer here!


Swedish Students

CSN Funding

CSN Funding

Svenska studenter som får finansiering från CSN kan behöva en CSN studie försäkran undertecknad av SBCC för att få stöd för sin nästa termin. Det är studentens ansvar att förstå de särskilda villkor som gäller för CSN ansökan och finansiering status samt behörighet.


If you have questions, contact CSN directly at http://www.csn.se/kontakta-oss/e-posta-oss.

Behöver du SBCC att underteckna / stämpla CSN styrt Assurance formen? Följ dessa steg!

Steg 1. CSN kommer att meddela dig via SMS eller e-post när vår CSN Study Assurance Formulär finns tillgängligt för nedladdning.
Studie Assurance former skickas till din CSN e-konto 5 veckor innan nästa termin börjar.
För hösten kommer detta att vara i mitten av juli / För våren kommer detta att vara i mitten av december

Steg 2. Underteckna "student"i ditt studie Assurance formulär.

Steg 3. Skriv ut en kopia av din nästa termin's SBCC Schema & Bill. Du måste vara registrerad i minst 12 poäng.

Note: “Waitlisted” - Väntelistan klasser räknas ej som del av 12 poäng.

Steg 4. Fyll i och underteckna det bifogade "International Students Authorization Release" form.

Steg 5. E-posta ALLA nedanstående dokument från din pipeline Email till Jorge Trujillo på jtrujillo5@sbcc.edu

Bifoga en skannad / PDF-kopia av alla listade dokument:

-Student ID-kort eller pass

-Studie Assurance form med din signatur

-Din nästa termin Schema & Bill

-“International Students Authorization Release" formen

Ansökningar behandlas i 5-7 affärsdagar och kommer sedan att skickas till din Pipeline konto.

Steg 6. Skicka in din Study Assurance Form & Schema & Bill till CSN direkt.

Campus är stängd varje 24 December - 1 januari.   Ansökningar som lämnats in under denna tid kommer att behandlas inom 5-7 dagar med början på den första bankdagen efter 1 januari.

Behöver du pengar för extra undervisning, resor, försäkringar, eller bostadskostnader?

Du kan ansöka för extra finansiering till CSN!

Undervisningsavgiften betalas i en klumpsumma senast tre veckor före terminen start.


International Authorization for Release of Information

Do you have a question about CSN rules or requirements?

Search CSN's website for the details of their rules and requirements. SBCC cannot answer questions on behalf of CSN.

If you are unable to find the answers to your questions about CSN rules and requirements, or if you have a specific question for CSN, send an email using this online form. CSN usually replies within 72 hours or less.Get Adobe Reader